Coccidioza

Este o boală parazitară produsă de un parazit unicelular din ordinul Coccidia, fam Eimeridae.
Agentul etiologic: sunt coccidii din specia Eimeria columbanum şi Eimeria labbeanna. Coccidiile au un ciclu biologic destul de complicat trecând prin mai multe stadii evolutive sexuală şi asexuală în interiorul organismului gazdă şi în mediul exterior cu care nu doresc să plictisesc columbofili.
 
În mediul exterior oochişti de coccidii, forma infestantă, au o rezistenţa apreciabilă trăind chiar până la un an. Rezistă la temperaturi de 0 grade, dar sunt distruse de frigul de sub -15 grade Celsius. De asemenea şi căldura de 60-80 grade distruge în decurs de 10 minute.

Dezinfectantele uzuale în concentraţii normale nu numai că nu il distrug, ci înlesnesc dezvoltarea  acestora prin distrugerea florei bacteriene a cărei prezenţă împiedică dezvoltarea oochiştilor. Totuşi unele preparate cum sunt cele pe bază de iod, creolină,sulfatul de fier, sulfatul de acridinăîi omoară în decurs de 1-12 ore de contact.

Contaminarea cu coccidii se produce numai pe cale bucală cu oochişti maturi.

Coccidiile îmbolnăvesc de obicei tineretul animalelor.
O infestaţie moderată de obicei nu produce şi îmbolnăvire, dar infestaţiile masive pot provoca pagube serioase. Mai mulţi autori sunt de părere că coccidioza nu este o boală aşa de gravă la porumbei ca şi la alte specii de animale, unde chiar că produce pagube importante (de ex. la pui de găină).

Parazitul în cazuri grave atacă pereţi intestinelor producând enterită manifestată prin diaree uneori chiar sangvinolentă (dizenterie). Mai des infecţiile secundare sunt cele care agravează boala.

Simptomatologic: mai des apare boala la tineretul în jurul înţărcării, dar nu este exclus să apară şi la porumbei mai bătrâni. Diareea este manifestarea principală, care la început este de aspect apos, mucos uneori de culoâare verzuie, iar mai târziu poate să devină chiar sangvinolent. Porumbelul bolnav este trist, cu penele zburlite, este inapetent şi consumă apă multă.
Morfopatologic: cu ocazia necropsiei pe diferite porţiuni ale intestinului putem întâlni porţiuni inflamate, enterită sero-hemoragică şi tiflită sero-hemoragică. Conţinutul intestinal are un miros caraxcteristic cu coţinut gazos.

Diagnosticul: stabilirea diagnosticului se face prin coroborarea datelor simptomatologice cu cele anatomopatologice şi a examenului coproscopic. Examenul microscopic poate stabili intensitatea invaziei, precizând diagnosticul. Se consideră doar purtătoare de coccidi acele păsări sănătoase la care în urma examenului microscopic se văd doar numai puţine oochişti de coccidi (1-2 pe preparat). Sunt cazuri când, datorită infestaţiei masivă cu eimerii cu localizări cecale, dezvoltarea rapidă a fazei schizogonice determină leziuni ce cuprind aproape toată mucoasa cecală, moartea survenind înainte de ase forma oochişti de coccidii, astfel că la examenul coproscopic nu se vor depista oochişti, ci numai elemente asexuate (merozoizi). Diagnosticul diferenţial se va face faţă de paramixoviroză, salmoneloză, capilarioză şi alte boli cu simptomatologie enterală.

Tratamentul: Medicamentele cel mai des folosite împotriva coccidiilor sunt dim familia sulfamidelor cum ar fi sulfadimetoxina (Coccilise), sulfacloprimazin şi derivaţi amproliumului. Tot cu succes se pot folosi şi medicamentele cu substanţa activă pe bază de toltrazuril.

Tratamentul are o durată de 3-5 zile şi în cazul tratamentului cu amproliu trebuie evitat administrarea consecutivă a vitaminei B1. După terminarea tratamentului se va administra polivitamine.
Ştiind faptul că coccidiile au nevoie şi un stadiu de dezvoltare în afara organizmului pentru a pute deveni infectanţi, perioada în care sunt distruşi cu uşurinţă de uscăciune şi radiaţii solare, iar din contră mediul umed şi răcoros favorizează supravieţuirea lor, în crescătorii umede trebuie să facem curăţenie mai des.

Ţin să menţionez că eu nu am întâlnit asemenea îmbolnăviri în cariera mea şi nici nu am tratat porumbei în mod special pentru această boală, dar tratamentul cu Tiforin folosit împotriva salmonelozei acţionează şi asupra coccidiilor.