Plan de vaccinare contra Paramixovirozei

Cea mai bună protecţie contra infecţiei cu Paramixovirus este imunizarea activă a întregului efectiv. Respectiv împiedicăm infecţia prin respectarea regulilor de igienă. Vaccinarea preventivă prezintă succes numai dacă acoperă tot teritoriul.
 
Data vaccinării preventive

Pentru vaccinare este apt fiecare porumbel adult şi vizibil sănătos. Porumbeii vizibil bolnavi şi cei slăbiţi nu pot fi vaccinaţi.
Reproducătorii: cu 4 – 6 săptămâni înainte de perioa da de împerechere.
Porumbeii tineri: cu 4 zile înaintea părăsirii cuibu lui.
Porumbeii transportaţi: cu 4 – 6 săptămâni înaintea voiajului.
Porumbeii de expoziţie: cu 4 – 6 săptămâni înaintea expoziţiei.
 
Vaccinuri
Pentru imunizare activă ne stau la dispoziţie două vaccinuri, care după 2 – 3 săptămâni de la administrare asigură o imunitate certă, şi prin administrări repetate reînnoiesc sau prelungesc imunitatea.
Doză: 0,2 ml / porumbel
Administrare: se injectează subcutan în treimea inferioară a gâtului (nu imediat sub cap). Să poziţionăm acul seringii cervical cu vertebrele cervical.
 
Vaccinul asigură o imunitate de 12 luni.
 
Atenţie!!!
Dacă vaccinarea contra Paramixovirozei nu poate fi efectuată până la vârsta de 21 zile, ci numai la o dată ulterioară, este indicat un tratament preventiv cu adenosan (vezi „Boala tineretului”).
Tratamentul se efectuează începând din a 3 zi înaintea imunizării până a 4 zi după imunizare.
 
Reguli complementare
Favorizează rezultatele pozitive ale vaccinării preventive astfel şi sănătatea porumbeilor şi performanţele lor:

  • asigurarea condiţiilor optime de întreţinere a porumbeilor
  • nutriţia optimă a porumbeilor pentru întărirea condiţiei fizice
  • administrare de livimun® pentru mărirea reacţiilor imunologice specific
  • administrare de multivitamin EB12
  • protejarea efectivului contra agenţilor infecţioşi şi parazitari.